Alışverişte Tüketici Hakları Nelerdir?

Alışverişte Tüketici Hakları Nelerdir? Tüketicinin 8 temel hakkı vardır. Belirlenen bu temel haklar, tüketicinin ihtiyaçlarını karşılarken, karşılaştığı olumlu-olumsuz her durumda nasıl davranacağının ve tüketicinin hukukunu nasıl koruması gerektiğinin alt yapısını oluşturmaktadır. Bu temel haklar; temel ihtiyaçların karşılanması, güvenlik ve güven duyma, bilgi edinme, seçme, sesini duyurma, tazmin etme, eğitilme ve sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkıdır.

Alışverişte Tüketici Hakları Nelerdir?

Alışverişte Tüketici Hakları Nelerdir?

Alışverişte Tüketici Hakları Nelerdir?

 Temel İhtiyaçların Karşılanması

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için gıda maddesi tüketmektedirler. Bir diğer temel ihtiyaç olan giyinme ve kuşanma, yaşamın devamlılığı için diğer önemli bir zorunluluktur. Barınma yani konut hakkı ve temel sağlık koşul ve hizmetlerinden faydalanmaktan da bahsedersek, tüketicinin sahip olduğu haklardan “temel ihtiyaçların karşılanması hakkını” ifade etmiş oluruz.

 Güvenlik ve Güven Duyma

İnsanın hayatını idame ettirirken genel sağlığı koruyabilmesi çerçevesinde mal mamul ve ihtiyaç olan tüm hizmetlere, ithalat-üretim süreç, yöntem ve prosedürlerine, aracıların, satıcıların ve her hükmün potansiyel ve fiili tehlikelerine karşı korunma hakkını ifade eder

 Bilgi Edinme

Tüketicinin satın almak istediği mal ve hizmetler hakkında bilgi edinme, yanıltıcı reklam uygulamalarına karşı korunma, ayrıca pazarlama aşamasında tüketicinin amaçlarına uygun tedbirlerle bilgi edinme hakkı garanti altına alınmalıdır. Bu çerçevede tüketicinin bilgi edinme hakkı temel haklarından biridir.

 Seçme Hakkı

Demokrasilerin vazgeçilmezi olan seçme hakkı, serbest piyasa ekonomisinin temel mantığı olan “mevcut alternatifler arasında seçme hakkı” olarak tüketici haklarına yansımıştır. Alışveriş kalitesini artıracak rekabetçi fiyatlar çerçevesinde, çeşitli ürün ve hizmetin tüketiciye sunulması, tatmin edici fiyat, kalite ve servis garantisinin sağlanması tüketicinin seçme hakkını kullanabilmesi açısından önemlidir.

 Sesini Duyurma Hakkı

Tüketicinin ürün ve hizmetlere ulaşmasında, siyasi otoritenin sosyo-ekonomik politikaları önem arz etmektedir. Bu çerçevede tüketici, siyasi erkin uyguladığı ve uygulayacağı sosyo-ekonomik politikalar üzerinde etkili olması gerekmektedir. Tüketici aynı zamanda haklarının korunabilmesi adına kamu kuruluşlarında temsil edilmesinin yanında; işletmelerin değişik alanlarında görüş ve istek bildirmek de tüketici haklarının önemli bir aşamasıdır.

 Tazmin Edilme Hakkı

Kusurlu malların iadesi, kusurlu hizmetin yeniden görülmesi, değiştirilmesi ya da mümkünse ücretinin iade edilmesi, hukuk yoluyla zarar-ziyan bedelinin tazmin edilmesi çerçevelerinde, tüketicinin haklı taleplerinin firmalar ve diğer kuruluşlar tarafından dikkate alınması ve takip edilmesi; hukuki çerçevede tüketici taleplerinin giderilmesi “tazmin edilme hakkını” tamamlar.

 Eğitilme Hakkı

Sorumlu ve bilinçli bir tüketici olmak adına, eğitim ve öğretimin her seviyelerinde bilgilendirilme ve eğitilme hakkı tüketicinin temel hakları arasındadır. Tüketicinin eğitimi ve bilgilendirilmesi, tüm kuruluşlarda düzenlenen sosyal organizasyonlar ve aydınlatıcı çalışmalar ile desteklenmelidir. Ayrıca televizyon, sinema ve benzeri görsel yayın araçları kullanılarak, geniş tüketici kitlelerine ulaşılmaktadır.

 Sağlıklı Bir Çevreye Sahip Olma

Tüketicinin yaşamış olduğu hayatın kalitesini arttıracak çevreye sahip olma, çevresel tehlikelerden korunma, gelecek kuşakların yaşam kalitesi etkilemesi itibariyle çevreyi koruma ve kollama hakkı, temel tüketici hakları arasında yer almaktadır.

error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20

Yorumlar (Yok)

Bir Yanıt Bırakın